June 21, 2007

Ulangkaji: Teknik Sebutan (Akhir)

i) Sebut setiap perkataan di bawah berpandukan fonetik yang diberikan.
ii)Klik link dan periksa sama ada bacaan anda tepat atau sebaliknya.
iii) Cuba sebut dahulu ye. Jangan klik link. Good luck! ;-)

1. schadenfreude /'∫a:dnfroidә/
http://encarta.msn.com/dictionary_/schadenfreude.html


2. pedophile (AmE) /'pi:defaIl/
http://encarta.msn.com/dictionary_/pedophiles.html


3. etiquette /'etIket/
http://encarta.msn.com/dictionary_/etiquette.html


4. inquisitive /Ιn'kwIzItIv/
http://encarta.msn.com/dictionary_/inquisitive.html


5. pterodactyl /terә'dæktәl/
http://encarta.msn.com/dictionary_/pterodactyl.html


6. sleuth /slu:θ/
http://encarta.msn.com/dictionary_/sleuth.html


7. sword /sо:d/
http://encarta.msn.com/dictionary_/sword.html


8. frown /fraun/
http://encarta.msn.com/dictionary_/frown.html


9. tow /tou/
http://encarta.msn.com/dictionary_/tow.html


10. debt /det/
http://encarta.msn.com/dictionary_/debt.html

No comments: