June 20, 2008

LATIHAN MEMBINA BLOG (30 minit)

Anda dikehendaki membina sebuah blog untuk Panitia sekolah. Sila bina blog tersebut berdasarkan kriteria-kriteria asas di bawah. Gunakan kreativiti anda tanpa batasan untuk mencipta blog yang efektif dan terbaik. Selamat mencuba!

BLOG PANITIA anda mestilah:

i) mampu menjadi “virtual blackboard” untuk para pelajar

ii) interaktif dan menggunakan maklumat dan bahan-bahan Internet yang berkaitan dan global sifatnya

iii) menyediakan kemudahan konsultasi dan tutorial kepada pelajar

No comments: