May 06, 2007

Pengenalan: Kamus Monolingual (Satu Bahasa)

Assalamualaikum and Good Day,

Tahukah anda bahawa kamus “monolingual,” ataupun kamus yang menggunakan satu bahasa sahaja iaitu Bahasa Inggeris (English-English) mempunyai banyak kelebihan dari kamus dwibahasa (English-Malay)?

Kamus “monolingual” (English-English) mempunyai banyak maklumat mengenai sesuatu perkataan dari aspek sebutan (pronunciation), ejaan (spelling), kategori (parts of speech), asal (etymology), perkataan lawan (antonyms), perkataan serupa (synonyms) dan contoh ayat (example sentence).

Sebaliknya, kamus dwibahasa atau “bilingual” (English-Malay) lebih menitikberatkan terjemahan maksud sahaja. Ringkasnya, anda tidak memperolehi banyak maklumat mengenai sesuatu perkataan dari kamus dwibahasa ini. Sekarang, cuba anda bandingkan kedua-dua jenis kamus ini. Yang mana satu lebih banyak maklumat mengenai perkataan yang anda cari? Mungkin anda akan berkata, “Ah, tak kisahlah. Asal tahu maksud, dah ok.” Betul. Saya setuju dengan kata-kata anda tetapi bukankah kita hendak belajar sebutan bersama-sama? :>

Sila rujuk bahagian berlabel yang mewakili 5 bahagian utama kamus “monolingual”.

(1)con•cur (2)/kәn kur´/ (3)vi.-curred´, -cur´ring (4)[ME. concurren L.concurrere, to run together(5) 1. to occur at the same time; happen together; coincide
2. to combine in having an effect
3. to agree (with); be in accord ( in an opinion, etc.)-SYN. see CONSENT


Kamus satu bahasa (English-English) mempunyai 5 bahagian utama:

1. the main entry (sukukata perkataan)
2. the pronunciation (sebutan)
3. the part or parts of speech (kategori perkataan: nouns, verbs, adjectives etc.)
4. the etymology or word history (asal usul perkataan)
5. the definitions (maksud)

Mungkin anda rasa penjelasan ini terlalu kompleks. Jangan risau, saya cuma memperkenalkan bahagian-bahagian asas sahaja dan untuk mempelajari teknik sebutan, fokuskan tumpuan anda pada bahagian 2 sahaja yang terdiri daripada simbol-simbol fonetik. Melalui gabungan simbol-simbol fonetik inilah anda akan mampu menghasilkan sebutan yang tepat.

Saya akan menerangkan kepada anda jenis-jenis simbol dan bunyinya di bahagian kedua nanti. Yang paling best, anda akan mampu menulis nota rahsia dengan menggunakan simbol-simbol ini! Tiada siapa yang tahu mesej anda kecuali individu yang belajar di blog ini!

Saya galakkan anda meneliti, membelek atau melihat bahagian 2 “phonetic guide” bagi pelbagai perkataan yang ada di dalam kamus satu bahasa (English-English). Mungkin anda akan terjumpa simbol berbentuk cacing, epal dan sebagainya. Don’t give up, explore seberapa banyak perkataan kerana ini dapat membantu pemahaman anda di kelas virtual kita yang kedua nanti.

Jika anda punyai sebarang pertanyaan mengenai topik ini, sila tinggalkan mesej di bahagian “comments”.

Jumpa lagi!

No comments: