May 08, 2007

#Book Review 2

Berdasarkan kajian didapati penuntut-penuntut institusi pengajian tinggi tempatan hari ini masih belum dapat menguasai bahasa Inggeris dengan baik walaupun didedahkan dengan pembelajaran bahasa Inggeris sejak di sekolah rendah lagi. Apa silapnya?
Need details? Click the book.
Cepat Pandai Bahasa Inggeris Edisi Kemas Kini

No comments: