May 08, 2007

#Book Review 1

Memaparkan himpunan peribahasa Melayu yang dipadankan dengan peribahasa Inggeris yang sinonim dengnnya. Mengandungi 1160 peribahasa Melayu-Inggeris yang lazim digunakan. Disertakan juga definisi yang menggunakan bahasa Melayu semasa supaya mudah difahami. Glosari dan Indeks turut terdapat di akhir kamus ini. Sesuai untuk pelajar, penulis, wartawan dan penterjemah.
Need details? Click the book.
Kamus Peribahasa Melayu-Inggeris

No comments: